Mer info om oppstart 2022/2023


 

OPPSTART

HØNEFOSS
Informasjonsmøte: 
OBS! Ny dato: tirsdag 23. august kl. 18:00

ULLERÅL 
Informasjonsmøte: 
torsdag 9. juni kl. 17:00

TYRISTRAND/ASK
Informasjonsmøte: 
i forbindelse med gudstjenesten søndag 28. august 

HAUG 
Informasjonsmøte: 
tirsdag 7. juni kl. 17:00

NORDERHOV
Informasjonsmøte:
i forbiindelse med gudstjenesten søndag 4. september

LUNDER/STRØMSODDBYGDA
Informasjonsmøte:
i forbindelse med gudstjenesten søndag 4. september

VEME
Informasjonsmøte:
i forbindelse med gudstjenesten søndag 11. september

HVAL / VIKER / NES
Informasjonsmøte:
tirsdag 7. juni kl. 18:00


UNDERVISNING

HØNEFOSS
Varierer mellom tirsdager og enkelte helger

ULLERÅL 
Torsdager kl.15:00-16:30.
Konfirmantene deles inn i to grupper som møter hver 14. dag.

TYRISTRAND/ASK
Varierer mellom onsdager og enkelte lørdager

HAUG 
Enkelte sønadger

NORDERHOV
Varierer mellom onsdager og enkelte lørdager

LUNDER / STRØMSODDBYGDA
Varierer mellom tirsdager og enkelte lørdager

VEME
Varierer mellom enkelte lørdager og søndager

HVAL / VIKER / NES
Varierer mellom tirsdager, onsdager og enkelte helger

Tilbake