Mer info om oppstart 2023/2024


INFORMASJONSMØTER FOR KONFIRMANTER OG FORESATTE

HØNEFOSS
tirsdag 22. august kl. 19.00 i Hønefoss kirke

ULLERÅL 
torsdag 8. juni kl. 17:00

TYRISTRAND/ASK
i forbindelse med gudstjenesten søndag 10. september i Tyristrand kirke

HAUG 
tirsdag 6. juni kl. 17:00 i Haug kirke

NORDERHOV
i forbindelse med gudstjenesten søndag 3. september i Norderhov kirke

LUNDER/STRØMSODDBYGDA
i forbindelse med gudstjenesten søndag 3. september i Lunder kirke

VEME
i forbindelse med gudstjenesten søndag 10. september i Lunder kirke

HVAL / VIKER / NES
onsdag 14. juni kl. 18:00 i Hval kirkestue


UNDERVISNING

HØNEFOSS
Varierer mellom tirsdager og enkelte helger

ULLERÅL 
Torsdager kl.15:00-16:30.
Konfirmantene deles inn i to grupper som møter hver 14. dag.

TYRISTRAND/ASK
Varierer mellom onsdager og enkelte helger

HAUG 
Enkelte søndager

NORDERHOV
Varierer mellom onsdager og enkelte helger

LUNDER / STRØMSODDBYGDA
Varierer mellom tirsdager og enkelte helger

VEME
Varierer mellom hverdagskvelder som vi blir enige om og enkelte helger

HVAL / VIKER / NES
Undervisningen er lagt til leir, overnattingsturer og noen samlinger etter skoletid

Tilbake