Lokale minnemarkeringer i vårt distrikt


10-årsmakeringene i vårt distrikt vil foregå i flere kirker

 

Hole
Hole kirke er en del av det nasjonale programmet for 10-årsmarkeringen av 22. juli. Her blir det gudstjeneste klokken 13, ledet av biskop Jan Otto Myrseth. Kronprinsparet, første visepresident Eva Kristin Hansen og statsråd Nikolai Astrup vil være til stede, og også ordførere og representanter fra Hole og Ringerike kommuner, og lokale etater, organisasjoner og frivillige som tok særlig del i dagene rundt 22. juli i 2011.

Men gudstjenesten er også åpen for alle. På grunn av smittevernet er det begrensede plasser inne i kirken, men god plass ute. Det settes opp storskjerm rett utenfor kirken, slik at alle som kommer kan delta. Veiene rundt kirken blir stengt, så det er ikke mulig å kjøre helt fram til kirken. Men det er mulig å parkere ved idrettsanlegget på Svensrud og ta skyttelbuss derfra Skyttelbuss går i perioden 11.30-12.20, og retur etter gudstjenesten. Det er også mulig å parkere ved Røyse skole, og gå de 850 meteren til kirka.

Medvirkende i gudstjenesten er foruten biskop Jan Otto Myrseth, prost Kristin M. Saxegaard, sokneprest Morten H. Hunstad og diakon Torun E. Ruud. Musikken er ved Gunda Marie Bruce-sang, August Saxegaard-sang, Madeleine Ossum-fiolin, Gudbrand Aurdal-flygel, og Grethe Ulversøy-orgel.

Vi ber om at alle som skal delta på gudstjenesten ute, forhåndsutfyller en lapp med navn og telefonnummer på. Da går registreringen raskt. Ellers gjelder de vanlige smittevernsreglene om 1 meters avstand.

Tyristrand
I Tyristrand kirke blir det en times samling kl 18. Eirik Kiil Saga vil spille piano, og prost Kristin Moen Saxegaard vil lese tekster sammen med tidligere sogneprest Bjørg Elisabeth Oserud. Det blir mulighet for lystenning, og til å gi en gave til Hannes minne.
Etter markeringen vil det bli mulighet for å stoppe opp og til en kaffe og en prat.

Bønsnes kirke og Sollihøgda kapell vil holde åpent kl 11 – 15, med mulighet for lystenning.
Hønefoss kirke og Randsfjord kirke vil være åpen fra 12 – 14. Her blir det orgelmusikk og mulighet for lystenning.
Det blir også ringt i de aller fleste av distriktets kirker kl 12.00.

Tilbake