Informasjon om gravsted og slektsforskning


Kjære publikum

Vi mottar en del henvendelser vedrørende ønske om informasjon om slekt/gravsteder. Ved ønske om informasjon vedrørende dette, viser vi først og fremst til nettsiden https://slektogdata.no/ (tidligere DIS-Norge).
For eldre gravlagte, kan Riksarkivet være et sted å henvende seg, www.arkivverket.no  samt andre slektsforsknings-sider. For nyere graver kan man søke etter grav på vår hjemmeside www.ringerike.kirken.no. Der får man informasjon om fødsels- og dødsdato, samt hvor vedkommende er gravlagt. Lenke til denne siden er: http://www.ecclesia.no/public/user_ringerike. Dersom man mot formodning ikke finner opplysninger man ønsker på disse nettsidene, kan det sendes en mailhenvendelse til oss i Ringerike kirkelige fellesråd post@ringerike.kirken.no. I denne henvendelsen spesifiseres det hvilken informasjon man er ute etter, nødvendig kontaktinformasjon om innsender må oppgis, og det må påregnes en saksbehandlingstid på tre (3) uker.

Mvh Ringerike kirkelige fellesråd.

Tilbake
Del