Kunsten å leve 24.02 – «Vendepunktet» med Lars Gilberg


 

Foto: Erlend Berge, Vårt Land

Torsdag 24. februar kl.18:30 får vi besøk av Lars Gilberg i Hønefoss kirke.

Gilberg er journalist i Vårt land, forfatter og foredragsholder. Etter å ha falt utfor et stup fikk han livet snudd på hodet. Han havnet i rullestol og måtte lære alt på nytt. Han bestemte seg da for å vie sin karriere til lignende fortellinger. Gjennom mange år har han møtt mennesker som har opplevd livsforvandlende vendepunkt.

I samtale med prest Jacob Breda Antonsen vil han fortelle om vendepunktene, hva livet gjør med oss og hvordan det å klemme et tre kan være veien tilbake til livet.

Gratis inngang.

KIRKETORSDAG
Hver torsdag er det også mulig å få middag. Fra kl.16:30 serveres det middag for alle i kjelleren.

KUNSTEN Å LEVE
«Kunsten å leve» arrangeres av Hønefoss menighet og holdes en torsdag i måneden. Her inviteres ulike mennesker inn for å prøve å svare på det store spørsmålet, hva er egentlig kunsten å leve?

Tilbake