Bibeltimer i fastetiden - Hønefoss kirke


 

BIBELLESNING FRA FORSKJELLIGE PERSPEKTIVER

 

I fastetiden skal vi ha 3 bibeltimer torsdager kl.18:30 på kirketorget i Hønefoss kirke. 

I den første "timen" 3. mars, skal sokneprest Tor Magnus Amble, prost Kristin Moen Saxegaard og kapellan Jacob Breda Antonsen prøve å forklare hvordan de som prester leser bibelen ulikt, bruker ulike metoder og dermed også preker forskjellig. Diakon Anne-Marthe Bergsland Larsen leder samtalen.

Velkommen!

HELE PROGRAMMET FOR "BIBELTIMER I FASTETIDEN":

•    3. mars - “Forstår du hva du leser? - Èn tekst, tre metoder” – Bibellesning fra forskjellige perspektiver. 
med sokneprest Tor Magnus Amble, prost Kristin Moen Saxegaard og 
kapellan Jacob Breda Antonsen. Diakon Anne-Marthe Bergsland Larsen leder samtalen.

•    17. mars - “Når profeter er uenige - Litt om spenninger i Bibelen”
med sokneprest Tor Magnus Amble.

•    31. mars - “Fortellinger i Bibelen og sjelesorgens rom”
med prost Kristin Moen Saxegaard.

Tilbake