Fornyelse av festeavtaler


I slutten av februar sender Ringerike kirkelige fellesråd ut faktura for festeavgift til festere av gravsteder på Ringerikes 11 gravplasser.

 

Inngåelse av festeavtale
Vanligvis inngås festeavtaler ved at en person reserverer en kistegrav ved siden av en enkel kistegrav som tas i bruk, typisk i forbindelse med førstavdøde ektefelles bortgang. Festeavtaler kan også inngås for urnegrav eller enkel kistegrav når frigravsperioden går ut.

Fornyelse av festeavtale

Reglene om feste av grav reguleres i gravplassloven. Et feste kan fornyes dersom graven er holdt i hevd og fornyelse ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av gravplassen. På Ringerike faktureres festeavgift forskuddsvis hvert tredje år. Dokumentasjon på betalt festeavgift gjelder som festebrev.
 

Oppsigelse av festeavtale og sletting av gravsted
Dersom fester ikke ønsker å fornye festeavtalen, må vi ha skriftlig melding om dette. Før man velger å si opp festeavtalen og slette gravstedet bør man undersøke om andre i familien ønsker å overta. På baksiden av fakturaen er et skjema som kan benyttes ved sletting.

Overdragelse til ny fester
Dersom festet for gravstedet skal overføres til en annen, må også dette meldes skriftlig. Overdragelsen må være underskrevet av både nåværende og fremtidig fester.

Fjerning av gravminne
Det er fester av gravstedet som eier og har ansvaret for gravminnet. Gravplassloven sier at når festet opphører, skal festeren om mulig gis anledning til å fjerne gravminne og lignende innretning fra gravplassen. Det som ikke er fjernet fra gravplassen innen seks måneder etter festets opphør, tilfaller gravplassen.

Gjenbruk av gravminner
I stedet for at uavhentede gravminner kjøres bort og knuses, ønsker Ringerike kirkelige fellesråd økt gjenbruk av gravminner. Gjenbruk er miljøvennlig, samtidig som det er en fin måte å bevare gamle steiner på. Ved gjenbruk vil tidligere inskripsjoner bli fjernet og gravminnet blir polert opp og gjort klart for ny bruk.

Priser og avgifter

Her finner du oversikt over hva det koster for å feste et gravsted og andre kostnader relatert til gravferd. 

Spørsmål?
Har du spørsmål, kan du sende en e-post til post.ringerike@kirken.no, eller ringe oss på telefon 901 11 223 eller 32 18 15 20. 

Oppdatert 28.02.2024

Tilbake