Fornyelse av festeavtaler


 

I disse dager sender Ringerike kirkelige fellesråd ut faktura for festeavgift til festere av gravsteder på Ringerikes 11 gravplasser.

Betalt faktura=fornyet festeavtale
Festeavgift faktureres forskuddsvis hvert tredje år. Prisen i 2022 er kr 235,- pr. år pr. grav. Et gravsted består av en eller flere graver med et felles gravminne. Ved å betale faktura for festeavgift fornyer du festeavtalen for gravstedet.

Første gang du får faktura?
Dersom du ikke har mottatt faktura for festeavgift for dette gravstedet tidligere, kan det være at gravstedet fram til nå har vært en frigrav, eller at du har «arvet» festeretten. Dersom tidligere fester er død, og vi ikke har mottatt melding fra dødsboet om hvem som skal feste gravstedet, blir ny fester satt opp i samsvar med gravferdslovens § 9.

Oppsigelse av festeavtale og sletting av gravsted
Dersom du ikke ønsker å fornye festeavtalen, må du sende oss skriftlig melding om dette. Før du velger å si opp festeavtalen og slette gravstedet bør du undersøke om andre i familien ønsker å overta som fester.

Overdragelse av festet til ny fester
Dersom du ønsker å overføre festeretten til en annen, må også dette meldes skriftlig. Overdragelsen må være underskrevet av både nåværende og fremtidig fester. Kontakt oss dersom du ønsker tilsendt skjema for overføring av festet.

Spørsmål?
Har du spørsmål kan du sende en e-post til post@ringerike.kirken.no, eller ringe oss på telefon
901 11 223 eller 32 18 15 20. Vi ber om forståelse for at det på grunn av mange henvendelser i denne perioden kan ta lenger tid å få svar enn vanlig.

Tilbake