Lyst til å spille orgel?


I Ringerike har vi Tyristrand orgelklubb og Ullerål kirkes orgelklubb. 

 

Har du lyst til å lære å spille orgel?

Tyristrand kirkes orgelklubb. 
Kontakt Corinna Stamm på cs538@kirken.no eller på tlf  95158301.

Ullerål kirkes orgelklubb. 
Det er plassbegrensing, og akkurat nå er det fullt. Man kan sette seg på venteliste. 
Orgelundervisning avtales direkte med Martine Bæver Larsen på ml473@kirken.no eller på 91525099.

Tilbake