SEMINAR OM GREGORIANSK SANG


I forbindelse med Norderhov kirkes 850-års jubileum, arrangeres det seminar om Gregoriansk sang. 

Seminaret er en del av KORALLIANSENS dirigentsatsning:  www.koralliansen.no

I samarbeid med Norderhov og Ask menighet og Organistforum på Ringerike.

Seminarholder Henrik Ødegård

Tema:                 Gregoriansk sang og tidebønn

 

For:                             Korledere og liturger samt korister.

Sted:                           Norderhov kirke, Norderhovsbakken 3512 Hønefoss

Tid:                              Torsdag 20. oktober kl. 09.00 – 12.20

 

Seminaravgift:           Kr. 150,- som inkluderer kaffe og te og boller

 

Materiell:                    «Tidebønn» Boka ( Musica Sacra) kan kjøpes på kurset for kr. 50,-

Påmelding:                 Innen 1. oktober til: corinna.stamm@ringrike.kirken.no

                                    Innbetaling til Norderhov og Ask menighet, kontonr 2280 20 72833,

                                    merk «gregoriansk sang» og ditt eget navn eller kontant ved fremmøte.

 

Seminaret avsluttes med en kort gregoriansk tidebønn (Middagsbønn), kl. 12.00.

 

 

Seminarholder:    Henrik Ødegård er en skattet seminarholder innen gregoriansk sang. Han er utdannet gregoriansk korleder fra Musikkonservatoriet i Paris. Henrik er i tillegg til å være en av våre betydeligste komponister, også ansatt som førsteamanuensis ved Norges Musikkhøyskole hvor han underviser i kirkemusikk-komposisjon.

 

www.henrikoedegaard.no                                                                        

 

Tilbake