Innsettelse av ny sokneprest i Hønefoss kirke


Gudstjeneste i Hønefoss kirke 11. september kl. 11.00 med innsettelse av ny sokneprest Stine Kiil Saga.

Kirkekaffe i menighetssalen etter gudstjenesten.

Velkommen til Stine!

 

 

Tilbake