Norderhov kirkes 850-års jubileum - Festgudstjeneste


Vi feirer Norderhov kirke – Ringeriksdomens 850- års jubileum søndag 23.oktober kl 11.00
 

Norderhov kirke

Velkommen til festgudstjeneste. Biskop Jan Otto Myrseth, prost Kristin Moen Saxegaard, prester og kantorer fra Ringerike prosti deltar i jubileumsgudstjenesten.

I gudstjenesten synger Kristin Bjerkerud. Sangere fra Hønefoss kirkekor, Norderhov vocale, Crescendo, Norderhov guttekor og blåsere deltar.

Det er kirkekaffe etter gudstjenesten med taler, hilsner fra inviterte gjester og sang av Kristin Bjerkerud.

 

Tilbake