Mulighet for stengte kirker i januar


På grunn av høye strømpriser, kan flere av kirkene i Ringerike bli stengt i januar.

Den dyre strømmen gjør at også Kirkevergen må gjøre grep og de høye strømprisene vil ha innvirkning på gjennomføringen av kirkelige handlinger som gudstjenester, vielser og dåp.

Vi ønsker å gjennomføre kirkelige handlinger og ser nå på muligheten for bruk av mindre bygg som kirkestuer og menighetshus. De er ikke like kostbare å holde oppvarmet.

Dette er ikke klarlagt ennå, men vi regner med å ha en avklaring i løpet av oktober.

Så fort dette er avklart, vil aktuelle gudstjenester og dåpstidspunkt komme i kalenderen på hjemmesiden vår. 

Tilbake
Del