Vil du være med å synge på konserten "Vår jul" i Hønefoss kirke lørdag 26. november?


De ønsker å ha med seg et barnekor, og derfor inviterer kirkene i Ringerike til et prosjektbarnekor. Øvelsene blir sammen med Tyristrand barnekor og Ullerål kirkes barnekor, men det er også fullt mulig å øve på egenhånd med lydfiler vi sender ut, i tillegg til to fellesøvelser i Hønefoss kirke i november.

 

Tilbake