Julekonsert


Velkommen til en fantastisk julekonsert i Tyristrand kirke 16.desember kl 18.30

 

Tyristrand menighetsråd arrangerer julekonsert hvor Kristin Bjerkerud, Håvard Mandt og Tormod Melaas-Holm deltar. 

Tilbake