Før dåpsdagen


 

I Den norske kirke blir de fleste døpt som spedbarn, men det er ingen aldersgrense for dåp. Konfirmasjonstiden fører hvert år til at mange unge ønsker dåp, og voksendåp blir stadig vanligere.

Prest velsigner barn ved dåp

Du melder på til dåp ved å klikke på påmeldingslinken. Du kan også ta kontakt med den enkelte menighet,  ringe eller skrive til kirkekontoret, som er et felles servicekontor for menighetene i Ringerike.
Telefon 32 18 15 20, åpent mellom 09-15, e-post: post.ringerike@kirken.no

 

Påmelding til dåp

 

Velg kirke

I påmeldingen velger du ønsket dåpsdato og kirke. Det er hyggelig om du ønsker dåp i menigheten der du bor. Det er også fullt mulig å døpe i andre kirker, i Ringerike eller utenfor.

Hvis du ønsker dåp utenfor Ringerike, ta kontakt med den aktuelle menigheten for å finne tidspunkt, og ta så kontakt med kirkekontoret, tlf.: 32 18 15 20 for å ordne papirer.

Alle barn som døpes vil bli fulgt opp fra menigheten der barnet bor. Det vil si at barnet i løpet av oppveksten blir invitert til ulike aktiviteter og arrangement i kirken.

 

Faddere

Før dåpen skal dere velge faddere. Den som skal døpes må ha minst to faddere tilstede under selve dåpshandlingen. Det er ingen øvre grense for hvor mange faddere det kan være, men foreldre kan ikke være faddere. Alle faddere må være over 15 år, og to av dem må også være medlem av Den norske kirke eller et annet trossamfunn som "ikke forkaster barnedåp".
En fadder har fått en ærefull og viktig oppgave, så det er ikke uvesentlig hvem man velger til fadder. Hvilke oppgaver en fadder har under selve dåpen er det foreldrene som bestemmer. Det kan være å bære barnet, lese en bibeltekst eller å ta av luen men det er etter dåpen den egentlige oppgaven begynner. Fadderen har et spesielt ansvar for å følge opp barnet i forhold til bønn, å bli kjent med bibelen og den kristne troen. Det kan for noen føles litt stort og uoverkommelig, men vi vil gi fadderne noen tips på veien. 

 

Dåpssamtale

Når dagen for dåp er bestemt vil kirkekontoret eller presten ta kontakt for å avtale tid for en dåpssamtale. Da pleier presten å invitere dåpsfamilien til kirken eller prestekontoret. I noen menigheter inviterer man til en felles dåpssamling i kirken. Uansett så handler samtalen om å bli litt kjent, man snakker om hva dåp er og går igjennom det praktiske som skal skje på dåpsdagen.

 

Bibeltekster ved dåpen

I dåpssamtalen vil man sannsynligvis ble spurt om det er noen i dåpsfølget som kan lese en bibeltekst om dåpen. Det er disse tekster som blir lest.

De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort.

Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.

Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.»

Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

 Markus 10,13-16

 

Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler:

Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.

Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Matteus 28,18-20Dåpskjole

Noen har en dåpskjole som har gått i arv i generasjoner andre velger å kjøpe eller å lage en ny. Det er også mulighet for å låne dåpskjole til de mindre barna. Ta i så fall kontakt med Hønefoss kirkekontor for å vite mer om dette. Barn som har vokst ut av dåpskjolen kan fint bli døpt uten dåpskjole. Konfirmanter, ungdom og voksne pleier å ha på seg en hvit kjole som finnes i kirkene.

 

Leie av festlokale

Flere av kirkene har menighetshus eller andre lokaler som kan leies for dåpsselskap. 

Tilbake