Nye ansikter i Norderhov-staben i 2022


Frøydis ble ansatt som kapellan og Iver som organist i Stab Norderhov i 2022.

I 2022 har det vært endringer i stab Norderhov som består av Norderhov/Ask, Tyristrand, Veme og Lunder menigheter. Kaja Burhol Austad sa opp sin stilling for å flytte nærmere familie i Halden. I Kaja sin kapellstilling tiltrådde Frøydis Haug. Hun var bosatt i Ås, men har nå fått seg leilighet i Heradsbygda og jobber i Soknedalen, Tyristrand og Norderhov kirker. Hun har tidligere jobbet som prostiprest i Hadeland og Land prosti, har venner på Ringerike og ble faktisk ordinert i Hønefoss kirke i 1991, så området er kjent for henne. 1.mai begynte hun å jobbe hos oss. Hun vokste opp på gård i Mysen, er glad i dyr og mennesker. Frøydis er gift og har to store barn. Utdannelsen som prest tok hun på Metodistkirkens studiesenter i Bergen. Hun har også jobbet som prest i Fredrikstad i 4 år før hun reiste til USA. Der tok hun en master i veiledning, psykologi og psykoterapi. I tillegg tok hun en master i dialog, fred og forsoningsstudier. Under dette oppholdet traff hun sin nederlandske mann og de kom hjem til Norge med et barn sammen. Hun har jobbet som lærer i 17 år i videregående skole før hun i 2018 gikk tilbake til prestegjerningen. Frøydis ser fram til å bli enda bedre kjent med alle fire menighetene.

Iver Koksrud ble ansatt i deltidsstillingen som organist i Soknedalen.  Han er nok kjent for flere i menighetene ettersom han har dekket opp mange gudstjenester som vikar. Musikkinteressen har han hatt helt siden guttedagene. I yrkeslivet har sang og musikk vært en stor del av arbeidsdagen både som lærer og i Kulturskolen. I tillegg til organiststillingen driver han eget begravelsesbyrå sammen med sin kone Lisbeth. Iver ser fram til å bli bedre kjent med menighetene i Soknedalen.

 

Vi ønsker dem velkommen i staben vår. 

Tilbake