Symbolsk flytting


 

Etter søknad kan det gis tillatelse til symbolsk flytting av navn på gravlagt under følgende forutsetninger:

  1. Navn fra et gravminne kan påføres et annet gravminne på en eksisterende grav. Navnet må da straks fjernes fra den opprinnelige graven.
  2. Hele gravminnet kan flyttes fra en grav til en annen. Flytting av gravminne kan bare skje til en eksisterende grav.
  3. Det kan ikke foretas symbolsk flytting til navnet minnelund.

 

Slik flytting av navn eller gravminne kan bare godkjennes når det foreligger samtykke fra den som har rådighet over den opprinnelige graven og den nye graven.

Tilbake