Hallingby barne - og ungdomskor


Hallingby barne - og ungdomskor for deg mellom 7 og 16 år!

 

Hallingby barne - og ungdomskor

Om du er glad i å synge, så kom og bli med. Det er helt gratis.
Vi har fått med oss Andrea som tidligere har vært aktiv i kor selv og har et ønske om å gi unge i Hallingby den sammen muligheten.

Vi øver i Hval kirkestue hver mandag.

Kontakt for mer informasjon: Mia Bekken, tlf.: 94 42 07 54 / mb573@kirken.no

 

 

Oppdatert 7.02.2024

Tilbake