Barnekor


Har du lyst til å synge? Barnekor både for små og for store er det i flere av menighetene.

NORDERHOV 

Norderhov guttekor 

Koret er for sangglade gutter fra 7 år og oppover. Koret er delt i to grupper.

  •  Aspiranter 2-, - 4.klasse
  • Guttekoret fra 5. klasse og oppover 

Øvingssted: Norderhov kirke

Vi øver på torsdager fra kl. 15.00, og synger, har koreografi, leker og har det gøy.I tillegg til øvelser har vi aktiviteter som kinokveld, sommertur, juleverksted og vi opptrer på ulike arrangement.

Alle interesserte er hjertelig velkommen!

Påmelding og mer informasjon: Corinna Stamm 95158301

Vi gleder oss til sangen!

        

Norderhov Knøttesang

Knøttesang er for barn i alderen 3-7år.  Sang og aktiviteter etter Maria Montessoris Gode hyrde katekese. Vi har samlinger onsdager i Norderhov kirkestue kl. 17.00-18.00.

Påmelding og info hos Corinna tlf.: 95 15 83 01 corinna.stamm@ringerike.kirken.no

 

TYRISTRAND

Tyristrand barnekor

For barn i skolealder. Vi synger sammen og øver til opptredener hovedsakelig på gudstjenester i Tyristrand kirke. Øvelsene er torsdager 1700-1800 i menighetshuset. Ta gjerne kontakt med Kristin Frivold Davidson (99 33 14 95).

 

Minigospel

For barn fra ca 4 år. Vi synger og leker eller tegner hver mandag 17.00-18.00 i menighetshuset. Ta gjerne kontakt med enten Kristin Frivold Davidson (99 33 14 95) eller Bjørg Halvorsen (97 17 31 37).

 

ÅDALEN

Hallingby barnekor
Tid og sted: Hval kirkestue, 16:30
Hver onsdag.

Anne-Marthe B. Larsen:

tlf. 478 15 147
anne-marthe.larsen@ringerike.kirken.no

 

ULLERÅL

Ullerål kirkes barnekor og orgelklubb:

Aspirantkoret øver tirsdager fra kl. 16.45 til 17.15. Dette er for barn som går siste år i barnehagen og 1. klasse. 

Juniorkoret øver tirsdager fra 17.30 til 18.15. Dette er for barn fra 2. til 7. klasse. 

Orgelundervisning avtales direkte med Martine. Her er det plassbegrensing, og er akkurat nå er det fullt. Man kan sette seg på venteliste. 

Ta kontakt med Martine Bæver Larsen på e-post: martine.baever.larsen@ringerike.kirken.no

 

Tilbake
Del