Ungdomslederkurs - MILK (ungdom)


 

Milk står for Minilederkurs og er et kurs utviklet av Norges KFUK-KFUM for å skape unge og gode ledere.

  • Temaer er blant annet; lederskap, relasjoner, selvinnsikt og leiker
  • Bli kjent med andre ungdommer i nærmiljøet
  • Vær med å skape gode opplevelser for andre
  • Kursbevis som er godt å ha med på CVen 

Kurset er beregnet for ungdom i alderen 15-19 år, de som nettopp er konfirmert blir spessielt invitert.

Påmelding til Mari Kristoffersen

tlf. 940 03 709

mari.kristoffersen@ringerike.kirken.no

Tilbake