Oppdatert smittevernplan for Ringerike


 

I forbindelse med at Ringerike går tilbake til de nasjonale tiltakene mandag 26. april har Ringerike kirkelige fellesråd oppdartet sin lokale smittevernplan.

Hele smittevernplanen finner du her.

De viktigste endringene:

 • Inntil 100 deltakere i faste, tilviste plasser innendørs, eller 200 utendørs. Medvirkende kommer i tillegg.
 • Avstanden skal være minst en meter målt fra skulder til skulder under hele arrangementet. Merk at smittepotensialet er høyere ved allsang innendørs, ifølge FHI. Økt avstand begrenser smittepotensialet. Derfor anbefaler kirken fortsatt 2 meter avstand ved allsang innendørs, da den lokale smittesituasjonen kan utvikle seg raskt. 
 • Trafikklysmodellen (som følger skolene) er justert for å begrense antall nærkontakter på gult og rødt nivå. På gult nivå anbefales det nå at grupper organiseres etter barnehage- og skolekohort så langt det er mulig.

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

 • Syke personer skal ikke delta eller være til stede
 • Gode rutiner for håndhygiene og renhold
 • God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

 

Maxantallet på 100 overstyrer antallet i tabellen under:

Dersom ingen er i familie, så vil maksimalt antall besøkende være: (Tall i kirkerom + tall på galleri):

 • Ask kapell 30 besøkende
 • Haug kirke 48+12 besøkende
 • Hval kirke 30+12 besøkende
 • Hønefoss kirke 154 besøkende
 • Nes kirke 35+15 besøkende
 • Norderhov kirke 84 besøkende
 • Lunder kirke 63 besøkende
 • Strømsoddbygda 24 besøkende
 • Tyristrand kirke 70 besøkende
 • Ullerål kirke 100 besøkende
 • Veme kirke 41 besøkende
 • Viker kirke 42+14 besøkende
 • Krematoriet 66+8 besøkende

 

Dersom det er allsang gjelder følgende antall:

 • Ask kapell 20 besøkende
 • Haug kirke 24+8 besøkende
 • Hval kirke 24+8 besøkende
 • Hønefoss kirke 35 besøkende
 • Nes kirke 24+8 besøkende
 • Norderhov kirke 38 besøkende
 • Lunder kirke 32 besøkende
 • Strømsoddbygda 16 besøkende
 • Tyristrand kirke 35 besøkende
 • Ullerål kirke 42+8 besøkende
 • Veme kirke 32 besøkende
 • Viker kirke 21+7 besøkende
 • Krematoriet 24 besøkende
 •  

Oppdatert smittevernveileder for Den norske kirke nasjonalt finner du her.

 

Tilbake