Oppdatert smittevernplan for gudstjenester og kirkelige handlinger på Ringerike


 

I forbindelse med at det nå strammes inn igjen for gudstjenester og kirkelige handlinger, har Ringerike kirkelige fellesråd oppdatert sin lokale plan.

 

 • 2 meters avstand ved innendørs salmesang. Utendørs holder det med 1 meter.
 • Maks 50 personer ved innendørs arrangement.
 • Medvirkende regnes ikke blant disse 50.
  For kor som står unna menigheten (på galleri og egen plass) regnes som medvirkende.
  Barnekor, hvor barna går tilbake til foreldrene, regnes ikke som medvirkende, og må regnes i maxantallet på 50
 • Seremonirommets størrelse overstyrer maksimalt antall slik at minimum avstand kan ivaretas
 • Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse foregående punkter

Smittevernet ved gudstjenester og kirkelige handlinger bygger på fire hovedprinsipper:

 • Syke personer skal ikke delta eller være til stede
 • Gode rutiner for håndhygiene og renhold
 • God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

Hele smittevernplanen finner du her.

Oppdatert 17.12.2020

Tilbake