Bispevisitasuke i Hønefoss


med besøk av biskop Jan Otto Myrseth

 

For de som tror at det å være biskop er en gallionsfigurbeskjeftigelse må tro om igjen. Siden mandag 21. september har biskop Jan Otto Myrseth gjestet Hønefoss kirke, med flere av hans nære medarbeidere fra Tunsberg Bispsdømmekontor. Det er et stramt, men allikevel et hyggelig program som skal gjennomføres  hver dag i hele uka frem til søndagens vistitasgudstjeneste.

Mandagen var viet administrative medarbeidere i Ringerike kirkelig fellesråd og prester i Hønefoss kirke til samtaler, samt et musikalsk og undommelig innslag på kvelden sammen med flotte ungdommer i Ten Sing. Her fikk Jan Otto smakebiter på forberedelser til årets Ten Sing konsert. Både unge og litt eldre gledet seg over en samlingstund i den "gamle" kirkestua. 

Tirsdag og ansatte i hele Ringerike prosti

Nesten alle ansatte i kirker og administrasjon møtte tidlig opp tirsdag morgen for en tidlig morgengudstjenestste før Jan Otto hilste på alle ansatte i RIngerike kommunes kirker pg tilsvarende fra Hole kommune. Biskopen imponerte med sin kunnskap og "husk" av navn - alle ansatte ble titulert med navn og han visste også hvilke funkjsoner alle hadde i sin respektive kirker. En trivelig stund, hvor vi alle ble litt bedre kjent med hverandre gjennom små korte presentasjoner fra den tidligere sogneprest i Norderhov og prost i Ringerike prosti. Mange av de som ble presentert har like lang fartstid og noen hadde lengre ansienitet i sine stillinger enn biskopen. Mange av de fremmøtte hadde også blitt intervjuet og ansatt av daværende prest i vår region. 

Onsdag og hverdagsgudstjeneste opg videre program

Det var mange av de fremmøtte som kom i god tid før klokkene ringte inn til hverdagsgudstjeneste onsdag formiddag som gledet seg til en gjensyn med biskop Jan Otto foran og bak alteret i Hønefoss kirke. 

Han har i sin lange periode på Ringerike gledet mange med hans prekener, og hans gode og inkluderende væremåte. Gjensynsmil og hyggelige korte samtaler etter gudstjenesten løftet onsdagen nesten fra å være en alminnelig hverdag til en høytidsdag. Takk for gode ord og varme, var det noe som kommenterte etterpå.

I skrivende stund vet vi ikke hvordan lunsj hos Kirkens bymisjon gikk, hvor biskopen med følge var på besøk. Men dette var også endel av programmet for onsdagen.

LItt om det videre program gjennom uka. 

Etter besøket hos Kirkens bymisjon besøker Jan Otto og andre også Hønefoss videregående skole, og på kvelden blir det et hyggelig møte med tanker og strategier for Menighetsrådet, ansatte og ledere for de  forskjellige utvalg og aktiviteter.

Torsdag har også et stramt program

Torsdagen begynner med møte med kommunens ledelse, deretter går turen til Fontenehuset før biskopen skal møte kirkens yngste besøkende til sang og hygge. Her skal Jan Otto glede besøkende babyer, mødre og fedre, kanskje også andre stolte familiemedlemmer med sin tilstedeværelse.

Kunsten å leve torsdag kveld kl. 19.00

Trenger folk kirken? Hva kan kirken gjøre for den enkelte? Er kirken synlig, eller hvordan kan kirken bli mer synlig?

Denne kvelden med biskop Jan Otto Myrseth som hovedgjest i "Kunsten å leve" , som forøvrig er høstens første, skal vi også møte student ved USM, Josefine Refsum og lærer ved Ringerike videregående skole Audun Bakkerud som vil innlede med tanker og ønsker om hva Hønefoss kirke kan være for byen.

Biskopen skal komme med sine tanker og ideer, kanskje i samsvar med det visjonære dokumentet som staben i Hønefoss lagde i sin tid etter brannen og før byggingen av den nye kirken begynte. "Nær Gud, nær hverandre, nær byen" dette var ord som sto sentral i tankene. 

August Saxegaard skal delta torsdag kveld med sang og musikk.

Alle er hjertelig velkomne og arrangementet er gratis. 

Fredag skolebesøk og pilgrimsvandring

Igjen skal biskopen og hans følge på skolebesøk, denne gang er det Benterud barneskole som åpner sine dører for Tunsbergbiskopen. 
Senere på dagen skal det vandres pilgrimsvandring fra Bønsnes kirke til Norderhov kirke. 

Søndag inviteres det til visitasgudstjeneste i Hønefoss kirke

Det er med stolthet at Hønefoss kirkes klokker ringer inn på søndag formiddag, først kl. 10.00, så igjen en halv time før visitasgudstjenesten begynner, for å minne dere alle om at i dag skal vi møtes med prost Kristin Moen Saxegaard og biskop i Tunsberg bispedømme Jan Otto Myrseth. 

Hønefoss menighetsråd ønsker alle velkommen til en, av de sjeldne, samlingstund og gudstjeneste i kirkerommet i Hønefoss kirke.

Hjertelig velkommen kl. 11.00

 

Tekst og foto: Roar Olsen

Tilbake