Viker kirke har fått ny utendørs belysning


 

I januar starter arbeidet med å skifte ut rørovner til annen oppvarming.

Riksantikvaren sa at «det er den beste søknaden Riksantikvaren har sett».

Vi takker for godt samarbeid med Brødrene Helgesen, og ser frem til et videre godt samarbeid i fortsettelsen også.

Tilbake