Årsmøter i menighetene i Ringerike


Det er tid for menighetenes årsmøter.

 

Sakslister blir publisert så fort de er klare.

Søndag 10.03.24 kl. 11.00 Hønefoss kirke (etter gudstjenesten)

Torsdag 11.04.24 kl. 18.30 Norderhov kirkestue

Søndag 14.04.24   Nes kirkestue, årsmøte etter gudstjenesten som er kl 11.00

Søndag 14.04.24   Ullerål kirke, årsmøte etter gudstjeneesten som er kl 11.00

Søndag 14.04.24   Hval kirkestue, årsmøte etter gudstjenesten som er kl 14.00

Mandag 15.04.24 kl. 19.00 Lunder kirkestue

Tirsdag 16.04.24 kl. 18.00  Veme kirkestue

Tirsdag 16.04.24 kl. 18.00 Viker kirkestue

Onsdag 23.04.24 kl. 18.00 Tyristrand menighetshus

 

 

Tilbake