Kunngjøring av frist for innlevering av listeforslag


Valg av menighetsråd i Hønefoss sokn – frist for innlevering av listeforslag 

 

Nominasjonskomité i Hønefoss sokn setter opp et forslag til valgliste til menighetsrådsvalg 2023. Forslag på kandidater til menighetsrådet kan meldes til Hønefoss menighetsråd v/leder i nominasjonskomiteen egil.lindsjorn@gmail.com frist 15. mars 2023. Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet, og som fyller 18 år senest i 2023. 

Listeforslag bør ha minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn, minst 20 prosent representasjon av ungdom under 30 år og en rimelig geografisk spredning. Kandidater skal være oppført i prioritert rekkefølge med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og fødselsår, samt eventuelt bosted og stilling. 

Det er også anledning for en nomineringsgruppe på ti personer med stemmerett i soknet å levere en liste til valg av menighetsråd. 

Innleveringsfrist for listeforslag er fredag 31. mars 2023, kl. 12. 

Kirkevalget finner sted (10.) 11. september 2023, med digital og fysisk forhåndsstemming fra 10. august. Valg av leke medlemmer av bispedømmeråd og Kirkemøtet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget. 

Tilbake
Del