Allsangtime med gjester i Lunder kirke


5.mars klokken 19.00, er det igjen duket for Allsangtime med gjester.

Lunder kirke

Kveldens gjester blir Gro Frøhaug og Kai-Helge Reinertsen. De har tidligere vært prestepar i Soknedalen. Hva kveldens tema blir - ja, det er en overraskelse. Helge Pedersen skal synge for oss. Velkommen!

Tilbake