Menighetens årsmøte Veme menighet


Velkommen til årsmøte i Veme kirkestue 12.mars. 

Olavskorset

Innkalling og saksliste til årsmøtet. 

Tilbake