Kandidater fra Ringerike til Bispedømmerådsvalget i Tunsberg og valg til Kirkerådet


Årets kandidater til Bispedømmerådsvalget i Tunsberg og valg til Kirkerådet er klare. Tre av kandidatene kommer fra Ringerike. 

 

Kirkevalget 2023

Vi er så heldige at tre kandidater har sagt ja til å stå på lister til årets kirkevalg i Tunsberg Bispedømme. På 4.plass på Nominasjonskomiteens liste står Roar Olsen. Helge Stiksrud står som nr 9,  på Åpen folkekirke sin liste. Ansatte og prestene i Bispedømmet har lister med egne kandidater. På Nominasjonskomiteens liste for prester er sokneprest i Hønefoss, Stine Kiil Saga nominert. 

Her kan du lese mer om de ulike listene til årets valg på Tunsberg bispedømme sin hjemmeside.  

Tilbake
Del