Kandidatlistene til årets Menighetsrådsvalg er klare.


Ringerike har 10 menigheter og her er kandidatlistene til årets Kirkevalg 11.september.

Kirkevalget 2023

Velg Tunsberg bispedømme og Ringerike kirkelige felleråd, så kommer du til menighetene våre og kan se hvilke kandidater som har sagt seg villig til å stille til valg. Du kan også finne lister for alle menigheter i resten av Norge. 

Tilbake