Kandidater fra Ringerike til Bispedømmeråds-valget i Tunsberg og valg til Kirkerådet


Ringerike har tre kandidater til årets kirkevalg til Bispedømmeråd/Kirkemøte.

 

Det er tre lister til årets kirkevalg i Tunsberg bispedømme. Nominasjonskomiteens liste, Åpen Folkekirke og samarbeidslista for Bønnelista og Frimodig kirke. 

På Nominasjonskomiteens liste er Roar Olsen 4.kandidat. For Åpen Folkekirke er Helge Stigsrud  nominert på 9.plass. På kandidatlista for prestene er Stine Kiil Saga nominert. 

Alle personer som er medlem av Den norske kirke har stemmerett.  15 år er religiøs myndighetsalder i Norge. Derfor har du stemmerett fra du er 15 år i kirkevalget. For å stemme ved kirkevalget må du fylle 15 år i valgåret og være døpt. Det vil si at alle medlemmer som er født i 2008 eller tidligere har stemmerett.

Bruk stemmeretten din! 

Tilbake