Dåp av større barn, ungdom og voksne


Det er ingen øvre aldersgrense for dåp. Det er ikke uvanlig at både større barn, ungdommer og voksne blir døpt.

 

Dåp i Sagene kirke - Foto Malin Longva

Ikke alle konfirmanter ble døpt som barn. De kan likevel delta i konfirmajsonsundervisningen på linje med alle andre. For å bli konfirmert må man være døpt. Mange velger da å bli døpt i forkant av konfirmasjonen.
Som regel skjer dåpen i en vanlig gudstjeneste på søndag. Det er også mulig å avtale andre tidspunkt. Dåpsliturgien er den samme, men til forskjell fra barnedåp, er det den som skal døpes som svarer "ja" til presten.

Ta kontakt med kirkekontoret eller prest i menigheten der dere bor, hvis dette er aktuelt for deg eller dere.

Tilbake