Utleie - Hønefoss kirke


Ønsker du å leie Hønefoss kirke til konsert/arrangement?

Her finner du priser, reglement, kontakt-info m.m.

 

 

Priser:

For utleie til konserter og andre arrangement gjelder følgende leiepriser:

 • Leie tilsvarende 20 % av billettinntektene
 • Minimumsleie hverdager kr 5.000,- , lørdag/søndag kr 5.500,-
 • For påfølgende konserter samme dag er det 10 % av billettinntektene på konsert nr. 2.
 • Andre bestemmelser kan gjelde for lokale aktører


Skriftlig henvendelse skal inneholde:

 • Dato for arrangementet
 • Tidspunkt for ønsket tilgang til kirken/kirkerommet
 • Formål med arrangementet
 • Hvor mange aktører skal være med?
 • Er det behov for å bruke menighetssal (denne er gratis ved leie av kirkerommet til konsert)
 • Navn, adresse, e-post, evt. organisasjonsnr. til fakturamottaker

For konsert/arrangement i november og desember, er søknadsfrist 1. oktober.

Ta kontakt på epost post.ringerike@kirken.no / tlf.: 95 25 47 24

 

Praktisk informasjon om kirkeormmet:

 • Ved konserter/arrangementer er det sitteplasser til 300 personer.
  Ved arrangementer med mange aktører vil antall plasser til publikum reduseres.
 • Det finnes 2 røde trefas-kontakter i kirkerommet; en foran og en bak.
  I tillegg er det dobbel stikk-kontakt på hver søyle i rommet. Disse har hver sin sikring.
 • De som er avhengig av teleslynge, må plasseres innenfor søylene.
  Det er anbefalt å sitte så langt frem som mulig.
 • Det finnes personheis i bygget.
  Denne går opp til kirkeormmet i 2. etasje og til menighetssalen i underetasjen.

 

Markedsføring:
Dersom vi mottar materialet vi kan bruke, er vi behjelpelige med markedsføring via våre kanaler;

 • Hjemmeside: www.ringerike.kirken.no
 • Facebook: Den norske kirke, Ringerike
 • Info-skjerm; i format 1280 x 720 pixler / 451,56 x 254 mm
 • Info-tavle ute ved kirken (til plakat)

 

Betingelser for bruk av Hønefoss kirke

Tilbake