Veme kirke jubilerer


I anledning 130-års jubileet til  Veme kirke, holdes det foredrag i kirka.

Veme kirke

24.oktober kl. 19.30 holder Harald Fagerås historisk fortelling i Veme kirke om Soknedalen de siste 150 år. Lysbilder ved Alf Elling Omholt. Velkommen!

Tilbake