Julegrantenning på Tyristrand


Tyristrand menighetsråd ønsker deg velkommen til julegrantenning 3.desember kl 16.00

 

Velkommen til gudstjeneste 1.søndag i advent. Både Minigospel og speiderne deltar i gudstjenesten. Julekrybba er satt opp. 

Tyristrand reunion band spiller når julegranna skal tennes. Lions Club Tyristrand deler ut Bygdeprisen. 

Det blir servering av pepperkaker, gløgg og varm saft. Nissen kommer med godteriposer til barna. 

Maria og Josef i julekrybba på Tyristrand

Tilbake