Torsdagsklubb i Hønefoss kirke


Torsdagsklubben i Hønefoss kirke er en barneklubb for alle barn.

 

Torsdagsklubben i Hønefoss kirke er en barneklubb for alle barn. Vi starter kl 1630 med middag. Deretter er det samling i kirkerommet for barna etterfulgt av lek og formingsaktiviteter nede i kirkekjelleren, og kaffe til de voksne! Torsdagsklubben er ferdig kl 18.30

Vi er nå mange familier med barn fra 0 til 13 år, og barna deles i grupper ut fra alder. For å få alt dette til å gå opp hjelper alle til med rydding og oppvask, men det trengs flere frivillige til å vaske opp, servere mat, hjelpe til med barna, enten ha formingsaktivteter, samlinger eller bare være med og være sammen med barna.
Ta kontakt med Mari Kristoffersen mk254@kirken.no eller 94003709

Velkommen til et veldig hyggelig miljø på torsdager i Hønefoss kirke.

Tilbake