Torsdager i Hønefoss kirke


Torsdager kl. 19.00 har vi arrangement, foredrag eller samtaler med ulike temaer, foredragsholdere eller samtalepartene 

1. februar 
Kunsten å leve - med ungdom i hus og om å være forelder til en konfirmant.
Med psykolog og forfatter Hedvig Montgomerey.

8. februar 
Samtalegruppe om tro og tvil.
Med diakonmedarbeider Vigdis-Merete Rønning.

7. mars 
Samtalegruppe om tro og tvil.
Med diakonmedarbeider Vigdis-Merete Rønning.

14. mars
Kunsten å leve - med kunstig intelligens.
Ved professor ved USN Karen Stendal

4. april 
Samtalegruppe om tro og tvil.
Med diakonmedarbeider Vigdis-Merete Rønning.

25. april 
Kunsten å leve - med sorg. 
Ved psykologspesialist Zemir Popovac

Tilbake
Del