Påskenattsmesse i Norderhov kirke


Vel møtt til prostiets påskenattsmesse 30.mars kl.23 i Norderhov kirke

Bli med og opplev en helt spesiell gudstjeneste der lyset og oppstandelsen bryter gjennom mørket og døden.

I en mørklagt Norderhov kirke bæres lyset inn og bryter mørket. Så synger vi påskelovsangen som har blitt sunget i kirker siden 300-tallet. Gudstjenesten ender ute på kirkebakken der vi synger påskesalmer og gleder oss over Jesu oppstandelse fra de døde!

Tilbake
Del