Konfirmasjon - Datoer for konfirmasjon 2025


 

Her finner du konfirmasjonsdatoer for 2025:

Ullerål kirke
Lørdag 26. april 
Søndag  27. april 

Tyristrand kirke
Søndag 11. mai

Haug kirke
Lørdag 24. mai 
Søndag 25. mai 

Norderhov kirke
Søndag 25. mai

Ask kapell
Søndag 25. mai

Lunder kirke
Søndag 25. mai

Strømsoddbygda kapell 
Søndag 1. juni

Veme kirke
Søndag 1. juni

Nes kirke
Lørdag 31. mai

Viker kirke
Søndag 1. juni

Hval kirke 
Lørdag 7. juni

Hønefoss kirke
Lørdag 13. september
Søndag 14. september

Tilbake