Åpning av navnet minnelund på Lunder kirkegård


Offisiell åpning av Navnet minnelund på Lunder kirkegård blir onsdag 12.juni kl 17.30

 

Velkommen til åpning av minnelunden. Sokna sand har stått for utførelsen. Etterhvert vil bli satt opp holdere for gravlys og vaser til friske blomster. Her kan du da sette lys og blomster for å minnes dine kjære. Det kommer også beplantning i området rundt minnelunden. 

 

Usikker på hva Navnet minnelund er?

En navnet minnelund er på et avsatt område på kirkegården og har et felles minnesmerke hvor man setter opp en navneplate med avdødes navn. Selve stedet der urnen settes ned, markeres ikke.
Ved gravlegging i navnet minnelund betaler man for leie av gravminne samt beplantning og stell i 20 år.
Ansatte i gravplassforvaltningen har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. 

Hvor i kommunen er det navnet minnelund?

I Ringerike er det stor kremasjonsprosent og det er navnede minnelunder, henholdsvis på kirkegårdene Hønefoss, Haug, Norderhov og Hval. Nå åpner altså navnet minnelund på Lunder kirkegård. Det er også planlagt en utvidelse av nåværende minnelund på Hønefoss. Minnelund på Tyristrand er på trappene.

Tilbake