Bøn for natta - Sunget gregoriansk tidebønn


Velkommen til gregoriansk sang tirsdager i Norderhov kirke kl 19.50

 

Gregoriansk sang er en mediativ sang med tid for stillhet, egen bønn og ettertanke. Man kan bli med fremme ved alterringen eller be med i benkene. 

Vi følger Musica sacras enkle agenda med salme, bibelske salmer og bønner. Det inneholder også bønn om fred og avsluttes med postludium på orgel. 

Etterpå er det mulighet for å være med på en uformell samling i dåpssakristiet.

Hjertelig velkommen!

Om du har spørsmål, ta kontakt med kantor Corinna Stamm på tlf: 951 58 301 .

 

Oppdatert 23.05.2024

Tilbake