Konfirmasjon - HEL-konfirmant


 

Nytt i år er at vi har eget undervisnings-opplegg for HEL-konfirmanter. Dette er i samarbeid med HEL-aften, som er et tilbud for mennesker med ulike funksjonsutfordringer. Undervisningen vil foregå i Hønefoss kirke enkelte tirsdager, men er et tilbud til ungdom i Ringerike, Hole og Jevnaker.
Du velger selv om du vil konfirmeres i den menigheten du tilhører sammen med de andre konfirmantene der, eller om du vil konfirmeres i egen gudstjeneste for HEL-konfirmantene.

Ønsker du å være HEL-konfirmant huker du av for dette i påmeldingsskjema, samt den kirken du ønsker konfirmasjon i.

Tilbake