Ønsker du en hyggelig opplevelse på Ringkollen


Her er det informasjon om Ringkollkapellet

 

Ringkollkapellet

Et sted hvor gudstjenester holdes, felleskap bygges, naturen oppleves. Gud får takk

Historie

Da Ringkollstua brant i 1970, ble det fart i planene om å få bygget et kapell på Ringkollen. Menighetene i Ringerike prosti gikk sammen og etablerte i 179 Stiftelsen Ringkollkapellet. Tegninger ble laget av arkitekt Ivar Grev og byggmester Terje Aurdal fikk oppdraget med å bygge kapellet. Kapellet ble innviet på samme sted hvor Ringkollstua hadde stått, - 10. april 1982.

I de første årene var det mye aktivitet på kapellet med gudstjenester / sportsandakter hver søndag i vinterhalvåret. Samtidig var da også kapellet åpent for servering både lørdager og søndager. I tillegg ble kapellet brukt til overnattinger for ulike lag og foreninger  Stor dugnadsinnsats gjennom mange år har bidratt til at kapellet i dag ser selvfinansiert og gjeldfritt.

Kapellet i dag

I dag brukes kapellet til overnattingsturer til blant annet Ten Sing, barne og ungdomsgrupper i menighetene, til konfirmantleirog konfirmantdager. Det har også vært arrangert sosiale turer for eldre, stille dager med retreat, vandring og meditasjon ut. Det holdes 5-6 sportsgudstjenester gjennom året, og det har blitt holdt flere dåp og bryllup her. Kapellet leies ut til ulike foreninger skoleklasser, idrettsgrupper og andre.

Leie av kapellet

Kapellet har i dag madreasser for overnatting i underetasje og i et rom over kjøkkenet. Til sammen er det ca. 50 overnattingsplasser. Det er to toaletter i underetasjen og et i første etasje med mulighet for å kunne bruke rullestol.. På kjøkkenet er det dekketøy og servise til ca 50 personer. Det er ellers kaffetrakter oppvaskmaskin og annet kjøkkenutstyr. Det er for tiden ikke dusjmuligheter. Ï storsalene er det bord, stoler og benker med sitteplasser til ca 80 personer. Det har vært arrangert både dåp og konfirmantselskap i kapellet. Av annet utstyr som kan brukes mens man er på kapellet kan nevnes: Bålpanne, lavoer, skilmatter, dartspill bordtenningsbord og diverse uteleker.

 

Praktisk informasjon ved ønske om å leie kapellet, ta kontakt!

Epost: ringkollkapellet@ringerike.kirken.no

Telefon: Reidar Urnes 91 30 81 94

Forespørsel om dåp og vigsel rettes til: prost.ringerike@kirken.no


Priser gjeldene fra september 2016:

For overnatting:

Leietakere bosatt i Ringerike prosti kr 800- i basis beløp

Leietakere utenfor Ringerike prosti kr. 1.000,- i basisbeløp

I tillegg skal man betale kr. 50,- pr. døgn pr. person.

For korttidsleie:

Halv dag kr. 500,-  Hel dag kr. 1.000,-

Utleie til aktører som bedrifter / næringsliv etc. avtales individuelt.

Faktura sendes på epost etter utleie.

Tilbake