Gravferd - Veiledning ved dødsfall


 

Mange synes naturlig nok det er vanskelig å vite hva de skal gjøre når et nært og kjært medmenneske går bort. Her er noen punkter til hjelp i planleggingen av en gravferd:

 

Ta kontakt med et begravelsesbyrå 
Begravelsesbyrået ordner alt det praktiske. De avtaler med kirkekontoret når seremonien kan finne sted og holder kontakten med kirkekontor og prest. 

 

Samtale med prest 
Presten tar kontakt med dere kort tid etter at dere har vært i kontakt med begravelsesbyrået.
Hvis man har evne til det må man gjerne forberede noen temaer eller noe praktisk som man vil ta opp med presten:

  • Skal noen si noe?
  • Vil noen lese sløyfene? 
  • Skal det legges på roser?
  • Noen ting som du vil spørre/samtale med prest om?
  • Tanker om minnetalen?


Sang og musikk
Det er fint å velge salmer som familien og avdøde har et forhold til. Mange andre salmer har også sterke tekster og melodier som passer godt, selv om de ikke er så kjente.
Kantor Stein Sødal har utarbeidet en omfattende salmeguide. Her finnes flere forslag til solosanger og musikk til bruk i gravferd.

Tilbake