Gravstell


Ønsker du hjelp til stell av gravsted?

Vi kan tilby beplantning og stell av gravstedet vår og sommer, og hvis du ønsker, kan du også bestille høstplanting og krans til jul.

 

Vår og sommer
Ved bestilling av stell for vår- og sommersesongen planter vi stemorsblomster i månedsskiftet april/mai, avhengig av vær og temperatur. På noen kirkegårder opplever vi dessverre at rådyr synes stemor er fristende å spise, så der venter vi med plantingen til nærmere 17. mai. De siste årene har vi valgt stemor med mellomstore blomster, da disse har tålt regn bedre enn storblomstret stemor.

Sommerblomster plantes i midten av juni, når faren for nattefrost er over. Vi bruker Betulia, som har kompakt vekst med lang blomstringstid. Den tåler både regn og tørke og egner seg godt for bruk på gravplasser. Jord og veke i selvvanningskassen skiftes ved behov. Vanning og luking inngår også i tjenesten.

Høst
Du kan også bestille høstplanting på gravstedet. Da settes lyng på gravstedet i begynnelsen av september. Vi bruker Calluna, som blomstrer litt tidligere og holder bedre på blomstene enn Erica.

Jul
Vi tilbyr også å legge på krans eller lignende gravpynt på graven noen dager før jul. Vi bruker gravpynt av granbar, og ikke mose.

Selvvanningskasse
Vi påtar oss kun stell av graver som har selvvanningskasse. Ved inngåelse av stellavtale for gravsted der det ikke allerede er selvvanningskasse, kan dette bestilles hos oss. Pr. 1.1.2024 koster selvvanningskasse i metall, 60x30 cm, kr. 1600,-. Dette inkluderer nedsetting av kassen, veke og jord. Ved kjøp av selvvanningskasse uten stellavtale, koster det kr. 410,- for nedsetting, veke og jord.

Priser og avgifter
Her finner du oversikt over hva det koster for stell av gravsted og andre kostnader relatert til gravferd. 

Frister for bestilling
Stell av gravsted vår og sommer må være bestilt innen 1. april.
Høstplanting må være bestilt innen 1. juli.
Krans til jul må være bestilt innen 1. november.

Spørsmål?
Har du spørsmål, eller du ønsker å bestille gravstell, kan du sende en e-post til post.ringerike@kirken.no, eller ringe oss på telefon 901 11 223 eller 32 18 15 20.

Tilbake