Kontaktinformasjon


Ringerike kirkelige fellesråd

Adresse: Kirkegata 12, 3510 Hønefoss - se kart
Telefon:
 32 18 15 20 
Epost:
 post.ringerike@kirken.no

Ass.kirkeverge og personalleder

Kjersti Søberg

90 16 98 31

Send epost

Fengselsprest

Morten Hansen Hunstad

41 34 08 70

Send epost

Kantor Hønefoss

Stein Sødal

90 14 21 86

Send epost

Kantor Norderhov/Ask og Tyristrand

Corinna Stamm

95 15 83 01

Send epost

Kapellan Norderhov/Ask, Tyristrand, Veme, Lunder

Frøydis Haug

95 74 28 75

Send epost

Kirketjener Hval

Kjetil Huseth

94 88 23 41

Send epost

Kirketjener Hønefoss

Knut Heimdal

97 98 00 17

Send epost

Kirketjener Lunder/Strømsoddbygda 

Erik Sjømyr Hansen

91 16 89 52

Send epost

Kirketjener Veme

Ole Alexander Berg

40 32 25 53

Send epost

Kirketjener Viker og Nes

Arne Tangen

40 40 75 20

Send epost

Kirketjener Haug

Per Morten Gaptjern

94 86 53 11

Send epost

Kirketjener Hønefoss og Ringerike krematorium

Ingvild Fonneland Steen

47 45 56 83

Send epost

Kirketjener Norderhov/Ask

Gro Elisabeth Håkenrud

90 12 73 64

Send epost

Kirketjener Tyristrand

Per Øystein Aamodt

90 95 43 06

Send epost

Kirketjener Ullerål og Haug

Thomas André Habberstad

93 02 26 50

Send epost

Kirkeverge 

Kjetil Gjærde

41 64 92 92 

Send epost

Konsulent Hønefoss menighet / Ringerike prosti

Tove-Marthe Simarud Nyhuus

95 25 47 24

Send epost

Menighetspedagog

Jorun Bertheussen

46 52 19 60

Send epost

Menighetspedagog Ringerike prosti

Kristin Davidson

99 33 14 95

Send epost

Menighetspedagog Ringerike prosti

Mari Kristoffersen

94 00 37 09

Send epost

Menighetspedagog Ullerål og Haug

Elina Lysakermoen

96 73 25 61

Send epost

Organist

Iver Koksrud

92 86 10 60

Send epost

Organist Haug og Ullerål

Martine Bæver Larsen

91 52 50 99

Send epost

Organist Hval, Viker og Nes

Kristina Suni

97 56 71 45

Send epost

Prost

Kristin Moen Saxegaard

95 89 36 82

Send epost

Regnskapskonsulent 

Frank Johnsen

95 25 04 53 

Send epost

Sekretær for Haug og Ullerål

Cathrine Nymoen

48 13 41 57

Send epost

Sekretær for Hval, Viker og Nes og kirkevergen

Mona Steingrimsen

90 11 12 23

Send epost

Sekretær for Norderhov/Ask, Tyristrand og Soknedalen

Anne Irene Opperud

95 01 81 88

Send epost

Seniorprest Hønefoss

Tor Magnus Amble

90 07 45 85

Send epost

Sokneprest Haug

Lena Rós Matthíasdóttir

45 24 17 92

Send epost

Sokneprest Hval, Viker og Nes

Pål Asle Djupvik

95 20 88 56

Send epost

Sokneprest Hønefoss

Stine Kiil Saga

99 01 40 56

Send epost

Sokneprest Norderhov/Ask, Tyristrand, Veme, Lunder

Marie Lyngseth

97 73 09 89

Send epost

Sokneprest Ullerål

Nils Christian Skjauff

90 19 76 18

Send epost

Ungdomsdiakon

Anne-Marthe Bergsland Larsen

47 81 51 47

Send epost