Vigsel i kirken 


Bryllup er en fest hvor vi både feirer og forankrer kjærligheten. To mennesker gir hverandre løfter i vitners nærvær. Hvert eneste bryllup i kirken har sitt særpreg. Noen ønsker å ha det helt enkelt med bare forlovere til stede mens andre samler slekt og venner. Stort eller lite bryllup – i kirken ber vi om Guds velsignelse over brudeparet og deres liv sammen.

Foto: Eline Jacobine - www.elinejacobine.com

På Ringerike har vi mange flotte kirker og kapell og det er klokt å være ute i god tid for å bestille dag og klokkeslett.

Man må søke om prøvingsattest hos skatteetaten. Attesten er nødvendig for at vielsen skal bli godkjent. Når man mottatt attesten videresendes den så snart som mulig til kirkekontoret post@ringerike.kirken.no

Brudeparet vil i god tid før vielsen bli kontaktet av presten for å avtale tid for en vigselssamtale. Det legges også til rette for kontakt med organisten. Noen steder inviteres det i tillegg til en felles samling i kirken der man går igjennom vigselsliturgien og har mulighet for å høre forslag til bryllups musikk.

Par som er borgelig viet kan få en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet sitt i kirken.

Det kan også være mulig å ha en kirkelig vielse et annet sted enn i kirken. Det er i så fall den lokale soknepresten og prosten på Ringerike som godkjenner dette.