Hønefoss menighet


Hønefoss kirkekontor: tlf.: 95 25 47 24 / post@ringerike.kirken.no 

Sokneprest: Stine Kiil Saga, tlf.: 99 01 40 56 / stine.kiil.saga@ringerike.kirken.no

Seniorprest: Tor Magnus Amble, tlf.: 90 07 45 85 / tor.magnus.amble@ringerike.kirken.no

Menighetspedagog: Mari Kristoffersen, tlf.: 94 00 37 09 / mari.kristoffersen@ringerike.kirken.no

Kirketjener: tlf.: 97 98 00 17 / kirketjener.honefoss@ringerike.kirken.no

Konsulent: Tove-Marthe Simarud Nyhuus, tlf.: 95 25 47 24 / tove.marthe.nyhuus@ringerike.kirken.no

 

Menighetsrådet 2019-2023:

Guro Hellgren (leder): guro.hellgren@gmail.com - tlf: 909 85 971

Egil Håvard Lindsjørn 

Torunn Bjerkerud 

Roar Olsen 

Trygve Westheim 

Terje Barman

 

Årsrapport 2022

 

 

 

Kandidater til årets menighetsrådsvalg


Nominasjonskommiteene, nedsatt av dagens menighetsråd, har kommet fram til følgende kandidater til høstens valg. I år er det nye regler for Supplerende nominasjon. 

Kirkevalget 2023

I år er Kirkevalgreglene endret slik at det er åpnet opp for supplerende nominasjon for alle menigheter. Supplerende nominasjon kan skje i følgende to tilfeller: 

 – Hvis det bare er godkjent listeforslag fra nominasjonskomiteen. Dette gjelder uavhengig av hvor mange kandidater det er på valglisten.

– Hvis det ikke er godkjent noen listeforslag.

Kjenner du en kandidat du tenker kunne gjort en god jobb for din menighet?

Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument. Et eget skjema fylles ut. Frist for supplerende nominasjon er kl 12.00 mandag 15.mai 2023. 

Les mer på Lovdata om Supplerende nominasjon. 

Listeforslag fra Nominasjonskomiteen i de ulike soknene finner du her: 

Haug sokn

Hval sokn

Hønefoss sokn

Nes sokn

Norderhov og Ask sokn

Lunder sokn

Tyristrand sokn

Veme sokn

Viker sokn 

Ullerål sokn

Forslag til kandidater til Supplerende nominasjon:

Hønefoss sokn

 

Tilbake

Kunngjøring av frist for innlevering av listeforslag


Valg av menighetsråd i Hønefoss sokn – frist for innlevering av listeforslag 

 

Nominasjonskomité i Hønefoss sokn setter opp et forslag til valgliste til menighetsrådsvalg 2023. Forslag på kandidater til menighetsrådet kan meldes til Hønefoss menighetsråd v/leder i nominasjonskomiteen egil.lindsjorn@gmail.com frist 15. mars 2023. Valgbare er medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet, og som fyller 18 år senest i 2023. 

Listeforslag bør ha minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn, minst 20 prosent representasjon av ungdom under 30 år og en rimelig geografisk spredning. Kandidater skal være oppført i prioritert rekkefølge med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og fødselsår, samt eventuelt bosted og stilling. 

Det er også anledning for en nomineringsgruppe på ti personer med stemmerett i soknet å levere en liste til valg av menighetsråd. 

Innleveringsfrist for listeforslag er fredag 31. mars 2023, kl. 12. 

Kirkevalget finner sted (10.) 11. september 2023, med digital og fysisk forhåndsstemming fra 10. august. Valg av leke medlemmer av bispedømmeråd og Kirkemøtet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget. 

Tilbake

Fastelavn og karneval i Hønefoss kirke


Søndag 19.februar kl. 11.00 er det fastelavnsgudstjeneste i Hønefoss kirke

Barn i sirkel

VI feirer gudstjeneste med fastelavn og karneval.

Du som er fyller 5 eller 6 år dette året er spesielt invitert.
Se invitasjon her.

 

Tilbake

-Vil du ha et godt råd?


Det vil denne gjengen, som er en gjeng med folkevalgte menighetsrådsmedlemmer fra alle menighetsråd i Jevnaker, Hole og Ringerike kommuner.

Ansatte i stab og medlemmer i menigheter i Ringerike, Hole og Jevnaker

De representerer 18 kirker og kapeller.

Nå er løypa og veien lagt inn i en ny valgrunde og ønsket er,

- nye mennesker som kan overta stafettpinne, eller være med i en ny fireårsperiode for å bestemme hva våre lokale kirker skal bruke tid og krefter på.

Derfor vil denne gjerne ha et godt råd, et godt menighetsråd for alle kirker i Ringerike Prosti,

og det er ønsket at du blir med inn i en fireårsperiode.

 

En stor og flott gjeng med nysgjerrige menighetsrådsmedlemmer var samlet til briefing om årets Kirkevalg.

Et valg som skjer samtidig med kommune og fylkesrådsvalget i september.

Men mangt og meget skal skje i forkant.

Ikke minst nominasjon av personer som ønsker å stå på valglister

og være medbestemmende de neste fire år frem til 2027.

 

Besøk fra Tunsberg bispedømme i Hønefoss kirke

Seniorrådgiver Knut Edvard Larsen, med ansvar for menighetsutvikling og valgrådgivning, sammen med Henrik Guii-Larsen som er ungdoms og kommunikasjonskontakt, begge fra Tunsberg Bispedømme,

hadde funnet veien til Hønefoss for å inspirere og gi god informasjon.

Hvordan skal menighetsrådene administrere det kommende valget.

Viktige datoer som må følges til punkt og prikke for at alt skal gå på skinner til valglokaler skal åpnes, enten digitalt eller fysisk.

 

Hva er det som er bra i et menighetsråd?

Henrik fra Tunsberg bispedømme gjorde en enkel undersøkelse for å finne ut hva som har vært bra med å være i et menighetsråd?

Ordskyen som spredte seg på skjermen i kirka ga hovedvekt av følgende svar; inspirerende, sosialt, lærerikt, meningsfylt, møte mange nye hyggelige mennesker.

Positive ord fra de lokalt folkevalgte.

 

Hva ønskes av de som skal delta i kirkelig menighetsarbeid?

Allerførst er svaret, menighetsrådene ønsker mangfold i alder, gjerne mennesker fra 18 og oppover som har lyst til å gjøre en god jobb for kirken, menigheten og for andre. 

Det bør være minimum 40% kvinner og 20 prosent unge mennesker under 30 år.

Så det er rom for deg og dere, kontakt noen som allerede sitter i menighetsrådet i ditt sokn, eller ta kontakt med kirkens administrasjon som befinner seg i Hønefoss kirke.

Eller kanskje presten som du kjenner fra kirka di.

Fortell at du gjerne vil være med.

 

-et godt råd kan inneholde deg

Mange lurer på om dørterskelen ligger høyt for å komme inn i kirken.

Men den har vel aldri ligget lavere, på mange år, enn den gjør nå.

Kirken har åpnet seg og ønsker å dele rom og medmenneskelighet med alle.

Det er en liten betingelse, du må være medlem av Den norske kirke, hvis du skal være med i menighetsrådsarbeid.

Det gjør heller ingenting hvis du er glad i andre mennesker og ønsker å gjøre en innsats for lokalsamfunnet ditt.

Det er ikke særlig tidkrevende og lovnaden om at du får mye igjen for det du gjør, den holdes i hevd.

Stå sammen om, - mer himmel på jord.

 

Tekst og foto: Roar Olsen medlem av Hønefoss menighetsråd i åtte år.

Tilbake