Hønefoss menighet


Hønefoss kirkekontor: tlf.: 95 25 47 24 / post@ringerike.kirken.no 

Sokneprest: Stine Kiil Saga, tlf.: 99 01 40 56 / stine.kiil.saga@ringerike.kirken.no

Seniorprest: Tor Magnus Amble, tlf.: 90 07 45 85 / tor.magnus.amble@ringerike.kirken.no

Menighetspedagog: Mari Kristoffersen, tlf.: 94 00 37 09 / mari.kristoffersen@ringerike.kirken.no

Kirketjener: tlf.: 97 98 00 17 / kirketjener.honefoss@ringerike.kirken.no

Konsulent: Tove-Marthe Simarud Nyhuus, tlf.: 95 25 47 24 / tove.marthe.nyhuus@ringerike.kirken.no

 

Menighetsrådet 2019-2023:

Guro Hellgren (leder): guro.hellgren@gmail.com - tlf: 909 85 971

Egil Håvard Lindsjørn 

Torunn Bjerkerud 

Roar Olsen 

Trygve Westheim 

Terje Barman

 

 

 

 

 

 

Myldresamling i Hønefoss kirke

Velkommen til Myldresamling torsdag 2. februar kl. 17.00

Les mer

 

-Vil du ha et godt råd?

Det vil denne gjengen, som er en gjeng med folkevalgte menighetsrådsmedlemmer fra alle menighetsråd i Jevnaker, Hole og Ringerike kommuner...

Les mer

 

Knøttesang for alle barn i alderen 3-6/7 år

Knøttesang er en aktivitet for alle barn på Ringerike mellom 3-6/7 år.

Les mer

 

Juletrefest i Hønefoss kirke 8. januar

Hønefoss menighet inviterer til juletrefest.

Les mer