Hval, Viker og Nes menighet


Ådal kirkekontor: tlf.: 90 11 12 23 / post@ringerike.kirken.no

Sokneprest: Pål Asle Djupvik, tlf.: 95 20 88 56 / paal.asle.djupvik@ringerike.kirken.no

Menighetspedagog: Anne-Marthe Bergsland-Larsen, tlf.: 47 81 51 47 / anne-marthe.larsen@ringerike.kirken.no

Kirketjener Hval: tlf.: 94 88 23 41

Kirketjener Viker/Nes: tlf.: 40 40 75 20

Sekretær: Mona Steingrimsen, tlf.: 90 11 12 23 / mona.steingrimsen@ringerike.kirken.no

 

Menighetsråd 2019-2023:

 

Hval:

Janne Berghagen Christensen (leder): janne.christensen401@gmail.com - tlf: 924 53 122

Viker:

Aud Pålsrud (leder):  audpaa@online.no - tlf: 928 68 653

Nes:

Åste Bratli (leder): aste.bratli@ringerike.kommune.no - tlf:976 73 809

 

 

Mulighet for stengte kirker i januar

På grunn av høye strømpriser, kan flere av kirkene i Ringerike bli stengt i januar.

Les mer

 

Konfirmanter 2023

Har du ikke meldt deg til konfirmasjon 2023? Det er fortsatt mulig å melde seg på.  

Les mer

 

Fornyelse av festeavtaler

Les mer

 

Kvinnenes internasjonale bønnedag

Les mer

Velg kalender