Hval, Viker og Nes menighet


Ådal kirkekontor: tlf.: 90 11 12 23 / post@ringerike.kirken.no

Sokneprest: Pål Asle Djupvik, tlf.: 95 20 88 56 / paal.asle.djupvik@ringerike.kirken.no

Menighetspedagog: Anne-Marthe Bergsland-Larsen, tlf.: 47 81 51 47 / anne-marthe.larsen@ringerike.kirken.no

Kirketjener Hval: tlf.: 94 88 23 41

Kirketjener Viker/Nes: tlf.: 40 40 75 20

Sekretær: Mona Steingrimsen, tlf.: 90 11 12 23 / mona.steingrimsen@ringerike.kirken.no

 

Menighetsråd 2019-2023:

 

Hval:

Janne Berghagen Christensen (leder): janne.christensen401@gmail.com - tlf: 924 53 122

Viker:

Aud Pålsrud (leder):  aud.paalsrud@outlook.com - tlf: 928 68 653

Nes:

Åste Bratli (leder): aste.bratli@ringerike.kommune.no - tlf:976 73 809

 

Kandidater til årets menighetsrådsvalg


Nominasjonskommiteene, nedsatt av dagens menighetsråd, har kommet fram til følgende kandidater til høstens valg. I år er det nye regler for Supplerende nominasjon. 

Kirkevalget 2023

I år er Kirkevalgreglene endret slik at det er åpnet opp for supplerende nominasjon for alle menigheter. Supplerende nominasjon kan skje i følgende to tilfeller: 

 – Hvis det bare er godkjent listeforslag fra nominasjonskomiteen. Dette gjelder uavhengig av hvor mange kandidater det er på valglisten.

– Hvis det ikke er godkjent noen listeforslag.

Kjenner du en kandidat du tenker kunne gjort en god jobb for din menighet?

Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument. Et eget skjema fylles ut. Frist for supplerende nominasjon er kl 12.00 mandag 15.mai 2023. 

Les mer på Lovdata om Supplerende nominasjon. 

Listeforslag fra Nominasjonskomiteen i de ulike soknene finner du her: 

Haug sokn

Hval sokn

Hønefoss sokn

Nes sokn

Norderhov og Ask sokn

Lunder sokn

Tyristrand sokn

Veme sokn

Viker sokn 

Ullerål sokn

Forslag til kandidater til Supplerende nominasjon:

Hønefoss sokn

 

Tilbake

-Vil du ha et godt råd?


Det vil denne gjengen, som er en gjeng med folkevalgte menighetsrådsmedlemmer fra alle menighetsråd i Jevnaker, Hole og Ringerike kommuner.

Ansatte i stab og medlemmer i menigheter i Ringerike, Hole og Jevnaker

De representerer 18 kirker og kapeller.

Nå er løypa og veien lagt inn i en ny valgrunde og ønsket er,

- nye mennesker som kan overta stafettpinne, eller være med i en ny fireårsperiode for å bestemme hva våre lokale kirker skal bruke tid og krefter på.

Derfor vil denne gjerne ha et godt råd, et godt menighetsråd for alle kirker i Ringerike Prosti,

og det er ønsket at du blir med inn i en fireårsperiode.

 

En stor og flott gjeng med nysgjerrige menighetsrådsmedlemmer var samlet til briefing om årets Kirkevalg.

Et valg som skjer samtidig med kommune og fylkesrådsvalget i september.

Men mangt og meget skal skje i forkant.

Ikke minst nominasjon av personer som ønsker å stå på valglister

og være medbestemmende de neste fire år frem til 2027.

 

Besøk fra Tunsberg bispedømme i Hønefoss kirke

Seniorrådgiver Knut Edvard Larsen, med ansvar for menighetsutvikling og valgrådgivning, sammen med Henrik Guii-Larsen som er ungdoms og kommunikasjonskontakt, begge fra Tunsberg Bispedømme,

hadde funnet veien til Hønefoss for å inspirere og gi god informasjon.

Hvordan skal menighetsrådene administrere det kommende valget.

Viktige datoer som må følges til punkt og prikke for at alt skal gå på skinner til valglokaler skal åpnes, enten digitalt eller fysisk.

 

Hva er det som er bra i et menighetsråd?

Henrik fra Tunsberg bispedømme gjorde en enkel undersøkelse for å finne ut hva som har vært bra med å være i et menighetsråd?

Ordskyen som spredte seg på skjermen i kirka ga hovedvekt av følgende svar; inspirerende, sosialt, lærerikt, meningsfylt, møte mange nye hyggelige mennesker.

Positive ord fra de lokalt folkevalgte.

 

Hva ønskes av de som skal delta i kirkelig menighetsarbeid?

Allerførst er svaret, menighetsrådene ønsker mangfold i alder, gjerne mennesker fra 18 og oppover som har lyst til å gjøre en god jobb for kirken, menigheten og for andre. 

Det bør være minimum 40% kvinner og 20 prosent unge mennesker under 30 år.

Så det er rom for deg og dere, kontakt noen som allerede sitter i menighetsrådet i ditt sokn, eller ta kontakt med kirkens administrasjon som befinner seg i Hønefoss kirke.

Eller kanskje presten som du kjenner fra kirka di.

Fortell at du gjerne vil være med.

 

-et godt råd kan inneholde deg

Mange lurer på om dørterskelen ligger høyt for å komme inn i kirken.

Men den har vel aldri ligget lavere, på mange år, enn den gjør nå.

Kirken har åpnet seg og ønsker å dele rom og medmenneskelighet med alle.

Det er en liten betingelse, du må være medlem av Den norske kirke, hvis du skal være med i menighetsrådsarbeid.

Det gjør heller ingenting hvis du er glad i andre mennesker og ønsker å gjøre en innsats for lokalsamfunnet ditt.

Det er ikke særlig tidkrevende og lovnaden om at du får mye igjen for det du gjør, den holdes i hevd.

Stå sammen om, - mer himmel på jord.

 

Tekst og foto: Roar Olsen medlem av Hønefoss menighetsråd i åtte år.

Tilbake

Knøttesang for alle barn i alderen 3-6/7 år


Knøttesang er en aktivitet for alle barn på Ringerike mellom 3-6/7 år.

Tilbake

Konfirmanter 2023


Har du ikke meldt deg til konfirmasjon 2023? Det er fortsatt mulig å melde seg på.  

Har du ikke meldt deg til konfirmasjon 2023? Det er fortsatt mulig å melde seg på.  Meld deg på her

Har du allerede meldt deg til konfirmasjon 2023, eller vurderer å gjøre det?
Da er du velkommen til informasjonsmøte:

Hønefoss kirke tirsdag 23. august kl. 18.00

Norderhov kirke søndag 4. september kl. 11.00

Lunder kirke søndag 4. september kl. 11.00

Tyristrand kirke søndag 11. september kl. 11.00

Veme kirke søndag 11. september kl. 11.00

Hval, Viker, Nes, Ullerål og Haug kirker har allerede hatt informasjonsmøter, men det er fortsatt mulig å melde seg til konfirmasjon 2023!

 

Velkommen som konfirmant!

Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken! Både du som tror og du som tviler, du som ikke er sikker på hva du mener, og du som er nysgjerrig på hva det innebærer å konfirmere seg kirkelig. Nå er det uansett din tur og vi gleder oss til å se deg! 

I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser, og du får lære mer om Gud og deg selv.

Hvis du er født i 2008 og ikke er døpt, eller bor i et annet sogn, er det ikke noe problem. Du kan melde deg til konfirmasjon uansett! 

Sjekk ut livet som konfirmant på Tik tok: https://www.tiktok.com/tag/konfirmantene

 

 

Her er 10 gode grunner til å konfirmere deg i Den norske kirke: 

  1. Du får oppleve hva kristen tro er. Kristendommen blir mer enn bare en del av et skolefag.
  2. Konfirmasjonsdagen er bare din, og du har en dag hvor du blir bekreftet for den du er. En dag som ikke er bursdag, men en helt spesiell dag hvor alt er for deg.
  3. Du får oppleve et nytt felleskap med andre på samlinger, leir eller weekend, og bli kjent med nye mennesker, og kanskje får du en ny venn?
  4. Du får engasjere deg for andre mennesker. Dette gjør du blant annet ved å delta i Fasteaksjonen, hvor du får være med å samle inn penger til rent vann med Kirkens Nødhjelp. Du får også lære hva vi kan gjøre for å ta vare på jorda og klimaet vårt.
  5. Konfirmasjon er en fin anledning for de som er glad i deg til å feire deg og det du betyr for dem.
  6. Du får tid til å reflektere over store spørsmål, og bli kjent med hva du tror på – og hvilke verdier som er viktig for deg.
  7. I konfirmasjonstiden snakker vi om sorg og glede, om livets store og små spørsmål.
  8. Velger du kirkelig konfirmasjon er det en mulighet til å tenke selv. Du får tid til å reflektere, tenke kritisk og selvstendig til hva tro og kristendom er.
  9. Som en konfirmant sa «Å konfirmere seg kristelig gir liksom litt mer mening». Du blir del av et større felleskap.
  10. Du møter folk med forskjellige meninger, med ulike bakgrunner, og sammen med dem lærer du noe felles

 

Les mer om å være konfirmant i kirka her: Konfirmasjon er for alle!

Tilbake
Velg kalender