Lunder menighet


Menighetsrådet 2019-2023:

Arild Berg (leder): arild@bergsbygg.no - tlf: 959 74 300

Bente Johansen

Marit Nygård

Aud Irene Berg

Terje Nyhagen

Kari Svartås

Ellen Beate Bottolfs

 

 

Høytidelig 17. mai gudstjeneste i Veme kirke

Les mer

 

Opplæring av alle menighetsrådsmedlemmer

med god hjelp av Biskop Jan Otto Myrseth

Les mer

 

Familiesamling i Veme kirke

Lørdag 23. november kl.12.00

Les mer

 

Tradisjonen tro på Tyristrand

Vi synger og spiller julen inn på lillejulaften

Les mer