Tyristrand menighet


Tyristrand kirkekontor: tlf.: 95 01 81 88 / post@ringerike.kirken.no 

Sokneprest: Marie Lyngseth, tlf.: 97 73 09 89 / marie.lyngseth@ringerike.kirken.no

Menighetspedagog: Kristin Frivold Davidson, tlf.: 99 33 14 95 / kristin.davidson@ringerike.kirken.no

Kirketjener: tlf.: 90 95 43 06

Sekretær: Anne Irene Opperud, tlf.: 95 01 81 88 / anne.irene.opperud@ringerike.kirken.no

 

Menighetsrådet 2019-2023:

Arnhild Bergan Juvet (leder): arnhildbjuvet@hotmail.com - tlf: 992 40 879

Jan Denné

Linn-Iren Nenseth

Reidun Aasheim Mjøs

Audus-Frode Ringkjøb

Anne Løvaas

Oddhild Kari Volle Eriksen

Dugnad på kirkegården


Det er tid for å rake og pynte opp etter vinteren. Noen av menighetene har dugnad på sine kirkegårder. Møt opp for å gjøre kirkegårdene pene og ha en sosial og hyggelig stund.

Hageredskaper Bildet er tatt av Davie Bicker fra Pixabay

27.april. Haug menighet - Kl 17.00

8.mai. Tyristrand menighet - KL 17.00 Menighetsrådet serverer pølser, kaffe og kake etter dugnaden.

10.mai. Viker menighet -  KL 17.30. Dugnad på kirkegården og rundt kirkestua. Ta med trillebår eller ryddesag hvis det passer, rive, hagesaks. Etterpå blir det enkel kveldsmat i kirkestua. UTSATT. 

11.mai. Lunder menighet - Alle er velkomne til dugnad på kirkegården og kirkestua. Vi møtes fra klokken 17.00 og holder på til vi er ferdige. Servering.

 

 

Tilbake

Møtestedet, Tyristrand menighetshus


Velkommen til Møtestedet, Tyristrand menighetshus onsdag 10.mai kl 19.30

Kveldens tema er Det evige liv. Prest Marie Lyngseth kommer. Allsang. Det blir servering av suppe, kaffe og kake. Åpent for alle. Velkommen.

Tilbake

Kandidater til årets menighetsrådsvalg


Nominasjonskommiteene, nedsatt av dagens menighetsråd, har kommet fram til følgende kandidater til høstens valg. I år er det nye regler for Supplerende nominasjon. 

Kirkevalget 2023

I år er Kirkevalgreglene endret slik at det er åpnet opp for supplerende nominasjon for alle menigheter. Supplerende nominasjon kan skje i følgende to tilfeller: 

 – Hvis det bare er godkjent listeforslag fra nominasjonskomiteen. Dette gjelder uavhengig av hvor mange kandidater det er på valglisten.

– Hvis det ikke er godkjent noen listeforslag.

Kjenner du en kandidat du tenker kunne gjort en god jobb for din menighet?

Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument. Et eget skjema fylles ut. Frist for supplerende nominasjon er kl 12.00 mandag 15.mai 2023. 

Les mer på Lovdata om Supplerende nominasjon. 

Listeforslag fra Nominasjonskomiteen i de ulike soknene finner du her: 

Haug sokn

Hval sokn

Hønefoss sokn

Nes sokn

Norderhov og Ask sokn

Lunder sokn

Tyristrand sokn

Veme sokn

Viker sokn 

Ullerål sokn

Forslag til kandidater til Supplerende nominasjon:

Hønefoss sokn

 

Tilbake

Vennetreff


Velkommen til Vennetreff i Tyristand menighetshus 13.april kl 11.00 - 13.30. 

 

Sjokoladekakebiter

Vennetreff er en  hyggelig samling med en liten andakt, servering av mat, kaker og kaffe. 

Tilbake