Ullerål menighet


Ullerål kirkekontor: tlf.: 48 13 41 57 / post@ringerike.kirken.no 

Sokneprest: Nils Christian Skjauff, tlf.: 90 19 76 18 / nils.christian.skjauff@ringerike.kirken.no  

Menighetspedagog: Elina Lysakermoen, tlf.: 96 73 25 61 / elina.lysakermoen@ringerike.kirken.no

Kirketjener: tlf.: 93 02 26 50 

Sekretær: Cathrine Nymoen, tlf.: 48 13 41 57 / cathrine.nymoen@ringerike.kirken.no

 

Menighetsrådet 2019-2023:

Liv Rødningen Brørby (leder): liv.brorby@gmail.com - tlf: 928 10 152

Eli Johanne Ruud

Kari Bergstrøm Flaten

John Johnsen

Marit Hagastua Mroszcyk

 

-Vil du ha et godt råd?

Det vil denne gjengen, som er en gjeng med folkevalgte menighetsrådsmedlemmer fra alle menighetsråd i Jevnaker, Hole og Ringerike kommuner...

Les mer

 

Knøttesang for alle barn i alderen 3-6/7 år

Knøttesang er en aktivitet for alle barn på Ringerike mellom 3-6/7 år.

Les mer

 

Utlån av dåpskjoler i Ullerål menighet

Ullerål kirke har to dåpskjoler til utlån.

Les mer

 

Vil du være med å synge på konserten "Vår jul" i Hønefoss kirke lørdag 26. november?

De ønsker å ha med seg et barnekor, og derfor inviterer kirkene i Ringerike til et prosjektbarnekor. Øvelsene blir sammen med Tyristrand b...

Les mer