Ullerål menighet


Ullerål kirkekontor: tlf.: 48 13 41 57 / post@ringerike.kirken.no 

Sokneprest: Nils Christian Skjauff, tlf.: 90 19 76 18 / nils.christian.skjauff@ringerike.kirken.no  

Menighetspedagog: Elina Lysakermoen, tlf.: 96 73 25 61 / elina.lysakermoen@ringerike.kirken.no

Kirketjener: tlf.: 93 02 26 50 

Sekretær: Cathrine Nymoen, tlf.: 48 13 41 57 / cathrine.nymoen@ringerike.kirken.no

 

Menighetsrådet 2019-2023:

Liv Rødningen Brørby (leder): liv.brorby@gmail.com - tlf: 928 10 152

Eli Johanne Ruud

Kari Bergstrøm Flaten

John Johnsen

Marit Hagastua Mroszcyk

 

Vil du være med å synge på konserten "Vår jul" i Hønefoss kirke lørdag 26. november?

De ønsker å ha med seg et barnekor, og derfor inviterer kirkene i Ringerike til et prosjektbarnekor. Øvelsene blir sammen med Tyristrand b...

Les mer

 

Mulighet for stengte kirker i januar

På grunn av høye strømpriser, kan flere av kirkene i Ringerike bli stengt i januar.

Les mer

 

Konfirmanter 2023

Har du ikke meldt deg til konfirmasjon 2023? Det er fortsatt mulig å melde seg på.  

Les mer

 

Fornyelse av festeavtaler

Les mer